Tag Archives: # #Hardwork

Never Give Up!

“Winners never quit, quitters never win”

Ang tagumpay ay hindi nakukuha sa isang araw lamang. Normal lamang na makaranas tayo ng ibat ibang problema at suliranin sa ating buhay, personal man, negosyo o pamilya.
Sa larangan ng pagnenegosyo o pag-iinvest, minsan sa buhay mo” nadala ka!, ang tanong susuko ka na ba???

Sa buhay ng mga manggagawa sa ibat ibang bansa, ang ating layunin ay guminhawa at mabago ang stilo ng ating pamumuhay bago dumating ang ating pagreretiro.

Mangyayari lamang iyon kung tayo ay may gagawin upang maabot ang isa sa ating mga pangarap. Kaya imposible na may magandang mangyayari sa ating buhay sa ibang bansa kung lumilipas lang ang bawat araw na wala tayong ginagawa.

Kapag nagfail ka sa isang bagay, huwag agad sumuko, bagkos sumubok muli ng iba pang sa tingin mong mas maganda kaysa una, ngunit masmaging matalino lamang sa pagpili ng negosyo, produkto at mga taong sasamahan mo.

tandaan minsan lang tayo mabuhay, ang lakas at buhay ay may hangganan. Sa ayaw at sa gusto mo, sa bandang huli ay laging may naghihintay, maaring tagumpay o maari ding pagsisisi.

IF YOUR PLAN IS EXCELLENT, DON’T CHANGE THE PLAN, CHANGE YOUR STRATEGIES AND NEVER GIVE UP!

Trust the Lord at all times and he will bless the works of our hands wherever we go.

God bless us all!

Advertisements